Bệnh tê phù Beriberi là một bệnh thiếu dinh dưỡng gây nên. Bệnh hay gặp ở những nước dùng gạo làm lương thực chính, ở nước ta bệnh còn lưu…