Hải sản là thức ăn ngon nhiều dinh dưỡng nhưng nó lại có thể gây ra dự ứng với một số người. Vậy sử lý như thế nào khi bị…

Y Dược Bến Tre